Kerületünk

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 12. péntek, Gyula

Újbudai Minimum

Molnár Gyula polgármester felhívással fordult a kerületi politikai pártok vezetőihez.

Újbuda a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő kerülete, sokféle mutató bizonyítja ezt, de talán elegendő az újonnan beköltözők számának emelkedését megfigyelni ahhoz, hogy lássuk, a kerület népszerű a budapestiek és a vidékről beköltözők körében is.

Molnár Gyula országgyűlési képviselő, polgármester most egy politikai oldalakon és akár választási ciklusokon is átívelő közös Újbuda-programot kezdeményezett. A kerület polgármesterével beszélgettünk az Újbudai Minimumként megismert javaslatról.

Januári számunkban már említést tett róla, a múlt héten a pártokhoz írt levelében javaslatot tett az Újbudai Minimum kidolgozására. Mi van a cím mögött?

Az általam most javasolt dokumentum Újbuda távlati fejlődésének alapprogramja. Egy olyan, célokat és konkrét irányokat is megjelölő koncepció, amely nemcsak az újbudaiak többségének egyetértésével t a l á l ko z i k , de amellyel a kerületben működő pártok, politikusok, közéleti szereplők, civil szerveződések is egyetértenek.

Az Újbudai Minimum az összefogás, az együttműködés, a közös munkálkodás lehetőségét kínálja mindenkinek, aki otthonának érzi Újbudát, aki felelősséget érez a kerület és lakói iránt.

Az önkormányzati választásokon versengő pártok, jelöltek programjaiban sok volt a közös vonás. A feladatokat szinte mindenki hasonlónak látta, és megvalósításukra is több közös elképzelést fogalmaztak meg. Ha ezeket a célokat foglaljuk össze az Újbudai Minimumban, akkor ezeket közösen meg is tudjuk valósítani.

Ön már második ciklusban Újbuda polgármestere. Miért éppen most lépett elő ezzel a kezdeményezéssel?

Korábban könnyebb volt megtalálni az önkormányzati munkában elengedhetetlen józan kompromisszumokat. Az utóbbi két esztendőben az országos politika stílusa eldurvult, polarizálódott, és sajnos módszerei itt-ott beszűrődtek a helyi politikába is, ami tarthatatlan. Vissza kell térnünk az alapokhoz.

Mi, újbudai képviselők, az egész képviselőtestület - beleértve az ellenzéki képviselőket is - arra kaptunk megbízást Újbuda lakóitól, hogy városunk, városrészünk ügyeit az egész közösség érdekeinek megfelelően, felelősséggel és józan előrelátással irányítsuk. Azt nem engedhetjük meg, hogy a nagypolitikában zajló harc levét Újbuda lakói igyák meg.

El tud ön képzelni surlódásmentes együttműködést, közös munkát az elmúlt időszak személyeskedő vitái után?

Nagyon is. Nem a tüzet és a vizet kell itt összebékíteni. Azokban a kérdésekben lehet és kell közösen fellépnünk, amelyekben programjainknak van közös része. Én bízom az újbudai közszereplők bölcsességében. Felelős politikusok az általuk képviselt lakosság, városrész jövőjéért nemcsak programokat hirdetnek meg, de igyekeznek tenni is azért, hogy azok meg is valósuljanak.

Az Újbudai Minimum egy közös halmaz, amelyben remélem, mindannyian egyet tudunk érteni. Ha elfogadjuk, egy olyan alapprogramunk lesz, amit közösen leteszünk az újbudaiak elé, azzal, hogy ez az, amit biztosan elvégzünk, függetlenül attól, hogy ki a polgármester, vagy kinek van többsége a testületben.

Nem napi ügyek szerepelnek a listán, hanem hosszú távú elképzelések, több évre vonatkozó tervek. Egy útépítésnél lehet a járdának jobb és bal oldala, de az iskolafelújítás, vagy a szociális rendszer igazságosabbá tétele nem függhet pártpolitikától.

Milyen programokat vett alapul a javaslatban?

Minden olyan programot, amelyet a kerületi pártok és polgármesterjelöltek nyilvánosságra hoztak a 2006-os választás során, de az azóta napvilágot látott elképzeléseket is figyelembe vettem. Ebből alakult ki az alaplista, amely természetesen nem zárt.

A tárgyalások most kezdődnek, és ha közösen megállapodunk egy bővebb programban, akkor csak a kerület polgárai nyerhetnek. Azt nem szeretném, ha szűkülne, az azt jelentené, hogy valamely politikai erő visszalép a 2006-os céljaitól. Hangsúlyozom, az Újbudai Minimum nem az én programom, hanem Újbudáé.

Miben más ez, mint az ön polgármesteri programja?

Ez a minimális program. Az a program, amiben mindenki egyetért, ami a hosszú távú k iszámít ható fejlődés záloga. Az aktuális polgármesteri vezetés felhatalmazást kaphat a testülettől más, ennél bővebb tervek végrehajtására is, így például a kerület gazdálkodási hatékonyságának, az intézmények jobb működési feltételeinek kidolgozására.

Viták, véleménykülönbségek persze az ellenzékkel továbbra is lesznek, ma mégis mindennél fontosabbnak tartom, hogy ne a szembenállás demonstrálásában merüljön ki tevékenységünk, hanem keressük meg a kerület, Újbuda érdekében a lehetséges együttműködés minden formáját.

Mi a választóinktól - legyünk bármely párt képviselői is - arra kaptunk mandátumot, hogy helyi ügyeinkben találjuk meg a jó megoldásokat, a józan kompromisszumokat. És természetesen vannak olyan elképzeléseim is a kerület további fejlesztésésre vonatkozóan, amelyek túlmutatnak a minimumon.

Milyen témákkal foglalkozik az ön javaslata?

Talán a legfontosabb a rend és a közbiztonság. Javítanunk kell a közterületek állapotán, de a lakókörzetekben is a polgárok biztonságát, biztonságérzetét. Humánus, de határozott megoldást kell találnunk a hajléktalanok, kéregetők problémájára. Növelnünk és védenünk is kell Újbuda zöld felületeit, nagyobb rendezettséget, tisztaságot szeretnénk.

Abban sincs vita, hogy igazságosabbá kell tenni a szociális rendeletünket, hogy kiemelten kell támogatni a nagycsaládosokat, külön programokat kell indítanunk az idős korosztály számára vagy tovább kell javítani az egészségügyi ellátást.

A közlekedés Újbuda számára kulcskérdés, különösen azért, mert a leginkább problematikus ügyekben állami és fővárosi kézben vannak a döntések.

A kerületen belüli összefogás segítheti a határozottabb fellépést, Újbuda érdekeinek erőteljesebb képviseletét. Gondoljunk csak az Andor utcára, a metró virágpiaci végállomásának tervére, vagy az új Dunahídra, a P+R parkolás megoldására.

Erre a fajta összefogásra jó példa a kulturális városközpont terve, hiszen azt ellenszavazat nélkül 34 igennel szavazta meg a testület, ez reményt adhat a program elfogadására.

Az iskolai sportudvar program, a sportpályák lakosság felé történő megnyitása szintén támogatásra számíthat, az oktatási és egészségügyi intézményeink működésének javításának kérdéseiben is egyetértés várható.

A panelprogramban, valamint az épületfelújítási és energiatakarékossági programokban is együttműködésre számítok, annál is inkább, mert a panelprogramot a kerületben úgy tudjuk csak eredményesen folytatni, ha közösen megtaláljuk a finanszírozás módját, hiszen a jelenlegi rendszer sajnos a lehetőségeink végére ért.

Csak a pártokkal fog az Újbudai Minimumról egyeztetni?

Természetesen a pártok nélkül nem jöhet létre megoldás, de itt most Újbudáról, az újbudaiakról van szó. A városrész rendje, fejlődése, előrehaladása minden újbudainak egyformán fontos, és az esetleges véleménykülönbségek nem politikai jellegűek. Úgy gondolom, hogy Újbudán olyan józan, felelősségteljes, a városunkért elkötelezett politikusok, lokálpatrióták, civil szerveződések vannak, akik a közösség céljaiért képesek és akarnak is együttműködni.

A közvetlen politikán túli civil véleményekre ezért nagyon számítok. Ez most, az országos politikában tapasztalható feszültségek tükrében, akár példamutató is lehet. Polgármesterként és reálpolitikusként úgy vélem, eljött az idő, hogy megmutassuk: a közösség érdekében itt, Újbudán a becsületes, választóik akaratára figyelő politikusok a véleménykülönbségek ellenére is képesek a józan együttműködésre.

Újbuda ÚJSÁG (2008. 04. 16.)

 

Kapcsolódó cikkek:

Civil egyeztetés az Újbudai Minimumról és az Újbudai Kulturális Városközpontról (2008. 04. 22.)