Kerületünk

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 23. vasárnap, Zoltán

Ifjúságpolitika

Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 18-én elfogadta Újbuda 5 évre szóló ifjúsági stratégiáját és az ahhoz kapcsolódó első, 2023-ra vonatkozó cselekvési tervet.

 
Az Ifjúsági Keretstratégia célcsoportját az Újbudán élő, tanuló, dolgozó 15-29 év közötti fiatalok alkotják.

A fiatalok és szakemberek bevonásával készült dokumentum és a közvetlenül hozzá kapcsolódó cselekvési terv az Önkormányzat koordinált, a fiatalokat érintő döntéseinek tervszerű és rendszert alkotó, célokat és intézkedéseket megfogalmazó kerületi szintű tervezési dokumentuma, mely elengedhetetlen a kerületi ifjúsági munka és ifjúsági szektor fejlesztéséhez, a kerületi ifjúságpolitika megerősítéséhez.

 

A stratégia irányvonalai és céljai építenek a bevont fiatalok igényeire és meglátásaira, egyúttal összhangban állnak az Önkormányzat ifjúsági prioritásaival és az elfogadott egyéb stratégiai dokumentumaival, melyekkel ki is egészítik egymást.

 

Az Ifjúsági Keretstratégia fő célja:
Újbuda kiemelkedő számú és színvonalú humán közszolgáltatást nyújt a kerületben élők, így az ifjúsági korcsoportok tagjai számára is. Továbbá a kerület méretéből és földrajzi fekvéséből adódóan nemcsak mint jelenlegi vagy tervezett lakóhely, hanem a tanulás és a szabadidő hasznos eltöltése céljából is kedvelt része a fővárosnak. A Keretstratégiában megfogalmazott célok elérésével és a kapcsolódó intézkedések megvalósításával a fiatalok számára még vonzóbb kerületté válik Újbuda.

 

Az Ifjúsági Keretstratégia részcéljai:
1. Az ifjúsági részvétel erősítésével a fiatalok számára lehetőség nyílik az őket érintő döntések véleményezésére, továbbá a strukturált keretek között adott javaslataik nagyobb hangsúlyt kapnak a kerületi szintű intézkedések megfogalmazásánál, valamint megvalósításánál. A korosztály tagjai részeseivé válnak annak a demokratikus értékrendet hordozó folyamatnak, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy tudatos, aktív állampolgárokká váljanak.

 

2. A fiatalok által javasolt vagy indított kezdeményezések támogatásával növekszik a kerületben működő ifjúsági szervezetek, csoportok száma, ennek eredményeként a fiatalok szabadidő-eltöltésének és közéleti szerepvállalásuknak lehetőségei is bővülnek. Az ifjúsági kezdeményezések nemcsak kerületi, hanem fővárosi, országos, vagy nemzetközi szintű együttműködések keretében is megvalósulnak.

 

3. A fiatalok igényei szerint működő közösségi terek biztosításával az ifjúsági korcsoportok tagjai nagyobb számban alakítanak érdeklődésüknek megfelelő aktív közösségeket. A közösségi terekben megvalósított egyéni vagy csoportos készségfejlesztő programok által bővül a fiatalok ismerete, javul iskolai teljesítménye.

 

4. Minden, a kerületben élő, tanuló vagy dolgozó fiatal számára elérhető és igénybe vehető kezdeményezések indulnak és szolgáltatások működnek, tekintet nélkül azok hátrányos helyzetére, testi vagy szellemi fogyatékára, vagy identitására.

 

5. Az ifjúsági közösség- és identitásépítő programok megvalósítása által a fiatalok körében is növekszik Újbuda iránti elégedettségük és elköteleződésük.

A fentiek alapján megfogalmazott beavatkozási területek pedig a következők:
1. A fiatalok körében az aktív állampolgárság, társadalmi részvétel, közéleti aktivitás támogatása
2. Ifjúsági közösségek fejlesztése, működésük támogatása
3. A fiatalok hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségének támogatása
4. Korosztályi, ifjúságszakmai, valamint testvérvárosi kapcsolatok támogatása
5. Hátránykompenzációs, esélyegyenlőséget biztosító intézkedések támogatása
6. Az intézkedések tartalmának és eredményeinek bemutatása