Kerületünk

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 13. szombat, Ida

Díjkiosztó és döntések - Márciusban is összeült a testület

Újbuda Önkormányzata több mint két évtizede minden esztendőben elismeri azokat a kerületi sportolókat, és edzőiket, akik a különböző világversenyeken kiemelkedő eredményeket értek el. Két kiváló sportoló, Csipes Tamara és Csipes Ferenc idén nem tudott részt venni a díjkiosztó ünnepségen, így ők a márciusi testületi ülés elején vehették át az elismeréseket Újbuda polgármesterétől.

Az ülés legtöbb kérdést felvető napirendi pontja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása volt. Az önkormányzat a kerület nehéz gazdasági helyzetének mérséklésére úgy határozott, hogy az Egyesített Bölcsődei Intézményekben a bölcsődei gondozásra térítési díjat állapít meg.
Mint ismeretes, az Országgyűlés a múlt év végén fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek része volt a gyermekvédelmi törvények módosítása is. A szabályozás értelmében az étkezésért fizetendő díjon felül a bölcsődei gondozásért is külön személyi térítési díjat állapíthat meg a fenntartó, azaz az Önkormányzat. A bölcsődei térítési díjak megemeléséről a nagyobb városok harmada, köztük Újbuda is döntött.

Korábban az önkormányzat által üzemeltetett bölcsődékben csak az étkezés díját kellett megfizetni, az új rendelet értelmében a gondozás költségeinek egy csekély részét ráterhelik a szülőkre. Újbudán az egy főre jutó összjövedelem mértékétől függ a térítési díj összege, így sokan lesznek olyanok is, akik jóval kevesebbet fognak fizetni bölcsődei ellátásra, mint eddig.

A legalacsonyabb jövedelműeknek kevesebbet, a tehetősebbeknek magasabb díjat kell fizetniük a bölcsődei ellátásért mint korábban. Azokban a családokban, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 45 ezer forintot továbbra sem kell a gondozásra személyi térítést fizetni.

A vitában az ellenzék azzal vádolta meg a többséget, hogy szociálisan érzéketlen módon teszik meg ezt a lépést. A Fidesz és a KDNP képviselői azzal érveltek, hogy a korábbiakkal ellentétben ezentúl igazságosabb lesz a rendszer, hiszen a tehetősebbeknek nagyobb részt kell vállalniuk a költségek viselésében. Eddig az adóforintjaikkal azok is hozzájárultak a többiek bölcsődei ellátásához, akiknek a gyermeke nem járt bölcsődébe.

A rendeletmódosítás érinti az Újbudai Szociális Szolgálatot is, azonban nem érinti az Idősek Házát, mert annak esetében ez évre már korrigálták a térítési díjakat.

A testület döntött még többek között a háziorvosi és fogorvosi ellátás körzeteiről szóló rendelet módosításáról, az Út XI Kft. az Újbuda Prizma Kft.-be való beolvadásáról, az idei közművelődési megállapodásról, illetve oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozó pályázatok beadásáról is.

G. (2012. 03. 22.)