Kerületünk

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 12. péntek, Gyula

A harmincharmadik

Brückner Ákos Előd - vagy ahogy régi diákjai ismerik Öcsi bácsi - 2011. november 11-én, a kerület napján vette át a díszpolgári oklevelet. Ő a harmincharmadik húsz év alatt, aki sokat tett értünk, kerületünkért.

Brückner atyát a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia volt plébánosát nem kell Önöknek bemutatnom. Ismerik Őt és tevékenységét nálam sokkal jobban, ezért inkább Istenről, hitről és az egyház szerepéről beszélgettem vele.

Hogy lett Öcsi bácsi és mikor?

22 évesen én voltan a legfiatalabb matematika-fizika szakos tanár a Postaforgalmi Technikumban. A tanári karnak Öcsi, a diákoknak bácsi. Ebből lett aztán az Öcsi bácsi. A matematikán kívül turista szakkört is vezettem. Mondanom se kell, hogy ennek nagyobb sikere volt, mint a matematikának. Kevés olyan diák van, aki szereti a matematikát, mégis többen magas szinten folytatták ez irányú tanulmányaikat.

Nem hiányzik Szent Imre város?

Újbuda, ezen belül Szent Imre város a szívemhez nőtt. Egy hónap híján huszonkét évet töltöttem itt. Székesfehérvárt pár hét alatt megszerettem. Intenzív hitélet folyik itt is. Az emberek kedvesek, a város szép.

Szolgálati helyei között van-e, volt-e kedvenc?

Mindegyik az. Új misémen (első mise - szerk.) már tudtam, hogy Kónyba helyeznek. Győrben, önnevelésükben segítettem a kispapokat, Tatabányán bányászok lelkipásztora voltam. Most Székesfehérváron a plébánosi teendő ellátása mellett a Szent István gimnáziumban tanítok négy osztályt. Természetesen nem matematikára, hanem hittanra. Érdekes azt tanítani, amit életem során magam is megértem.

Említette a kispapokat. Kikből lesz pap? Van-e elegendő lelkipásztor?

Nagy a hiány papokból. A licenciátus hazai hagyományai nyomán lelkipásztori kisegítők segítik munkánkat. Ők végzik sok esetben a hitoktatást, beteglátogatást és az áldoztatást is. Fiatal papjaink között szép számban vannak olyanok is, akik világi diplomával rendelkeznek. Tanulmányaik során jöttek rá, hogy életükből hiányzik a lelkiség. Felnőtten, érett döntést hozva választották ezt a hivatást. A papnövendékek között megtalálhatók azok a fiatalok is, akik már kicsi gyermekkoruktól tudatosan készülnek egyházi szolgálatra.

A mai fiatalok többsége karrierre vágyik. Van-e „karrierje” egy papnak?

Egy papnak nincs szüksége karrierre. Átsugárzó jelenségnek kell lennie. Őszentsége XVI. Benedek pápa a napokban, Afrikában azt mondta, hogy mentsen meg az Isten attól, hogy egy pap karrierre vágyjon.

Vissza tud-e találni Istenhez az, aki korábban elhagyta?

Munkám részeként sok esetben találkoztam betegekkel, haldoklókkal. A lelki igény újra feléled bennük is. Nem kényszerből, megalázottan térnek vissza Istenhez. A lelki igény újra feléled - mert Isten „beérlel” minket.

A történelmi egyházakhoz vagy a kisegyházakhoz, esetleg a szekta rendszerű csoportulásokhoz térünk vissza Istent keresve?

A kisegyházak a reformáció hűvösségét személyesebb hangulatukkal oldják fel. Ez a vallásukat nem gyakorlóknak vonzó lehet. A többi csoport sajátos Istenképpel toboroz híveket, a magukat és a hitet keresők táborából. Létüket az igény határozza meg.

Ha máskor nem is, de amikor a Budai Ciszterci Szent Imre templom Szent Imre harangja megkondul - 2008-ban Ő fogta össze a harangot óhajtók akaratát - gondoljanak a kerület legújabb díszpolgárára.

Brückner atyának 2010-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta.