Kerületünk

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 1. csütörtök, Tünde

Újbuda kiemelkedő polgárai

A 11. kerület minden évben 11. hó 11-én rendezi meg a Kerület Napját. Molnár Gyula polgármester számos kitüntetést adott át ez alkalomból szombaton a Flamenco Hotelban a kerület kiemelkedő polgárainak.

A Kerület Napján, november 11-én Molnár Gyula polgármester egy mindekihez szóló, jövőbe mutató beszédet mondott, és számos kitüntetést adott át.

Több kategóriában csaknem huszonöten vehették át az elismerő oklevelet. A díjazottak között van autószerelő, tanár, dajka, szociológus, építész, pék és még számos ember, de nem feledkezett meg Újbuda arról a három tűzoltóról sem, akik életük árán is, de megvédték a kerület egyik egyetemét, a Műszaki Egyetemet és a végsőkig küzdöttek a katasztrófa elhárításában.

Gratulálunk a díjazottaknak és emlékezzünk a hősi halált halt tűzoltókra!

A 2006. évi újbudai kitüntetettek:

Pro Urbe Újbuda (posztumusz kitüntetések):

   • Horváth Ákos tűzoltó hadnagy,
   • Pintér Gábor tűzoltó főhadnagy és
   • Reppman Károly tűzoltó hadnagy: A műegyetemi tragikus tűzesetnél tanúsított hősies áldozatvállalásukért.

Díszpolgárok:

   • Ferge Zsuzsa: Szociológus, életművének elismeréseként.
   • Hans-Peter Fischer: Stuttgart Bad Canstatt elöljárójaként a testvérvárosi kapcsolatok érdekében kifejtett kimagasló munkájának elismeréseként.

Pro Architectura Újbuda:

   • Cságoly Ferenc és Nagy Iván: A kiemelkedő építészeti színvonalat képviselő Irinyi József út 4-20. sz. alatti Science Park irodaház megvalósításában végzett kimagasló tervezői munkájukért - megosztva kapják az elismerő címet.

Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa:

   • Bende Péter: Autójavítóként a kerületben folytatott kiemelkedő tevékenységének elismeréséért.
   • Szilágyi Gyula: Pékmesterként a kerületben folytatott kiemelkedő tevékenységének elismeréséért.

Újbuda gyermekeiért:

   • Bak Éva: A Gyógyír XI. Kht. védőnőjeként végzett, a gyermekek és családok egészségmegtartásának fejlesztésében tanúsított elkötelezett munkájáért.
   • dr. Felker Tamásné: A Lurkó Óvoda vezetőjeként a kerület gyermekeinek érdekében végzett három évtizedes odaadó pedagógusi és több mint két évtizedes vezetői tevékenységének elismeréséül.
   • Fogarasi Ildikó: A Teleki Blanka Általános Iskola nyugdíjas pedagógusának, 45 éves, megszakítás nélküli pedagógusi munkájának elismeréséül.
   • Gazda Yvonne: A kerületi Logopédiai Intézet logopédusaként 16 éven át végzett, eredményes logopédusi munkájának elismeréséül.
   • Gyurcsó Gyuláné: A kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgatójaként a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséért és közösségeik fejlesztéséért végzett elkötelezett munkájáért, valamint a kerület pedagógusainak nyújtott magas színvonalú szakmai szolgáltatói tevékenységének elismeréséül.
   • Konrády Ildikó: A Nyéki Imre Uszoda úszóedzőjeként a gyermek- és ifjúsági úszásoktatás kerületi kialakításában betöltött kiemelkedő munkájának elismeréséül.
   • Schmidka Istvánné: A Bóbita Bölcsőde vezetőjeként a gyermekek otthoni gondozásának, nevelésének szervezésében, a gondozónők szakmai koordinálásában nyújtott magas színvonalú munkájának elismeréséül.
   • Tóthné Timár-Geng Csilla: A Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium tanítójaként végzett, a kerület szakmai hírnevét öregbítő pedagógusi tevékenységének elismeréséül.

Újbuda szolgálatáért:

   • Bak Bálintné: A Napraforgó Óvoda dajkájaként végzett, közel három évtizedes odaadó és lelkiismeretes munkájáért.
   • Ligeti Éva: Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ szociálpedagógusaként végzett, a kerületben élő rászoruló polgárokat segítő szakmai tevékenysgéért.

Újbuda kiváló intézményvezetője:

   • Nádasi Péterné: A Napsugár Óvoda vezetőjeként végzett, több mint egy évtizedes magas szakmai színvonalú vezetői tevékenységéért.
   • dr. Villányi Lenke: A Nevelési Tanácsadó igazgatójaként a kerületi gyermekek, szülők, pedagógusok érdekében végzett pszichológusi és innovatív vezetői tevékenységéért.

Újbuda Mesterpedagógusa:

   • Dávid Gyuláné: A Csíki-hegyek utcai Általános Iskola magyar-angol szakos pedagógusaként tanítványainak eredményes felkészítéséért a különféle tanulmányi versenyekre, valamint a kerületi osztályfőnöki munkaközösségben végzett kiváló tantárgygondozói munkájáért.
   • Hajda Zoltánné: A Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnáziumban 25 éve végzett kiemelkedő munkájáért, a négy évtizedes tanítónői tevékenységéért, az alsó tagozat pedagógiai programjának kidolgozásában végzett munkájáért.
   • Horváth Péterné: A Nyitnikék Óvoda óvodapedagógusaként 40 éve végzett kiemelkedő munkájáért, a fiatal, gyakorló pedagógusokkal való lelkiismeretes foglalkozásaiért, magas nívójú pedagógiai munkájáért.

Tekintse meg az ÚJBUDA TV Kerület Napjáról készült képes összefoglalóját!