Kerületünk

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. csütörtök, Emil, Csanád

Tájékoztató a Házhoz Menő Szelektív Hulladékgyűjtési Rendszerről

Újbuda Önkormányzata a környezetvédelem iránti elkötelezettsége jegyében az egész kerület területére kiterjeszti a hulladékok szelektív gyűjtését.

Tisztelt Közös Képviselő, Tisztelt Kerületi Lakos!


Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Újbuda Önkormányzata a környezetvédelem iránti elkötelezettsége jegyében az egész kerület területére kiterjeszti a hulladékok szelektív gyűjtését. Ennek érdekében az Önkormányzat elindítja a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiegészítéseképpen a Házhoz Menő Szelektív Hulladékgyűjtési Rendszert, amelynek a lényege röviden az alábbiak szerint foglalható össze:

- A Rendszerbe belépő ingatlanok tulajdonosai ingatlanukon szabványos, eltérő színű és jelölésű gyűjtőedényekben elkülönítetten gyűjtik a papír-, és műanyaghulladékot.
- A Rendszerbe történő belépés önkéntes. Ahhoz írásbeli jelentkezéssel és közgyűlési határozattal folyamatosan lehet csatlakozni. A fokozatosság elve alapján elsődlegesen a négy-, vagy többlakásos társasházaknál, megfelelő jelentkezési igény esetén indulhat el a szolgáltatás.
- Rendszerben részt vevő ingatlanok tulajdonosai kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezekben az edényekben csak a papír, illetve a műanyag hulladékot gyűjtik.
- A Szolgáltató a külön gyűjtött, és a gyűjtőjárat szerint heti rendszerességgel az ingatlan elé a közterületen elhelyezett gyűjtőedényeket szállítójárművébe kiüríti, a hulladékot elszállítja, feldolgozásáról, kezeléséről és a hasznosításáról gondoskodik.
- A Rendszerben lévő ingatlanok tulajdonosainak a szolgáltatásért díjat fizetni nem kell.
- A gyűjtőedényeket a Szolgáltató térítésmentesen biztosítja a Rendszerben résztvevő ingatlanok számára. Amennyiben a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezéséhez kihelyezett tartály tartósan kevésnek bizonyul, a Szolgáltató jogosult a Társasházhoz további tartály(oka)t kihelyezni.
- A szelektív hulladékgyűjtő tartályok házon belüli elhelyezése, tisztántartása, zárt állapotban a ház elé való kikészítése és visszahordása, valamint a járda ürítés utáni, szükség szerinti takarítása a lakóingatlan kezelőjének, illetve a Társasháznak a feladata.
- Szolgáltató a tartályokat frakciónként hetente egyszer, meghatározott napokon üríti.
- Szállítási napokon Szolgáltató a szolgáltatást a ház előtti járdára kikészített tartályokból biztosítja.
- Ürítési napon az aktuális edényt reggel 6.30-ig kell a házak elé kihelyezni, az ürítés várhatóan a reggeli órákban történik meg. Szolgáltató a járat elhaladása után kikészített tartályokért nem köteles visszafordulni, azokat legközelebb csak a következő héten fogja üríteni.
Az edények eltűnése, megrongálódása esetén a tartályok pótlásának, cseréjének költségét a társasház viseli.
- A gyűjtők zárhatóak, de minden ház kap kulcsot a tartályokhoz. A tartályokat lezárva kell az utcára helyezni. Amennyiben a szelektíven gyűjtött hulladék szennyezett, úgy Szolgáltató a tartályt nem üríti, és azt átválogatásra vonatkozó felhívással ellátva a kikészítés helyén hagyja. A szelektív gyűjtőtartályok mellé rakott egyéb, nem odaillő hulladék kezeléséről is a lakóház kezelőjének kell gondoskodnia.
- A szolgáltatás megkezdését követően a házban csak egy szelektív begyűjtési rendszer működhet tovább, az eddig alkalmazott esetleges más gyűjtési módokat (papírgyűjtés, tömörített PET-palack másnak történő leadása…stb) meg kell szüntetni. A Szolgáltató a szelektíven gyűjtött hulladékot csak a szerződésben szereplő tartályból üríti. Mellérakott zsákból és egyéb tárolóeszközből a szelektív hulladékot nem szállítják el!
- A Rendszerben történő részvétellel megtakarítás érhető el, mivel a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségével csökken a közszolgáltató által begyűjtött kommunális hulladék mennyisége, mindazonáltal a szolgáltatás a Főváros által szervezetten nyújtott, a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól nem mentesíti a résztvevőket! Amennyiben a szelektív gyűjtés eredményeképp a házban keletkezett kommunális hulladék mennyisége tartósan lecsökken, úgy ezt a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Hulladékkezelési Főosztálya felé írásban jelezni lehet.

A gyűjtőedények utcára való ki- és visszahelyezéséről az ingatlan tulajdonosának, bérlőjének, üzemeltetőjének kell gondoskodnia az adott napon.

Ahhoz, hogy a Társasház a Rendszerhez csatlakozhasson, közgyűlési határozat formájában az alábbiakról szükséges a Társasháznak döntenie:

- A Társasház dönt, arról hogy csatlakozni kíván a Gazdagréti Házhoz Menő Szelektív Hulladék Gyűjtési Rendszerhez, valamint arról, hogy mely időponttól.
- A Társasház kötelezettséget vállal arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényeket kizárólag tisztán szelektív hulladék (papír, műanyag) gyűjtésére használja.
- A Társasház kötelezettséget vállal arra, hogy minden gyűjtési napon a műanyag, és a papír gyűjtésére szolgáltató gyűjtőedényeket az utcára ki és onnan ürítés után visszahelyezi.
- A Társasház vállalja, hogy a szelektíven gyűjtött papír és műanyag hulladékokat teljes egészében, kizárólag Szolgáltatónak adja át és az esetleg más begyűjtővel kötött megállapodást felbontja.


A Programmal kapcsolatos felvilágosítással Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részéről

- dr. Berezvai Zoltán mb. osztályvezető (tel: 372-3449),
- Koren Zsuzsanna ügyintéző (tel: 372-4684) áll rendelkezésükre.


Az esetlegesen szükséges további információkkal kapcsolatban a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., Palásti László hulladékhasznosítási osztályvezetőt lehet megkeresni a 459 6730-as telefonszámon, valamint a 459-6830-as faxszámon munkaidőben.

Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi Osztály (2010. 06. 18.)

LEGFRISSEBB
×

„A Magyar nyelvért” emlékdíj

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2013. óta „A Magyar nyelvért” emlékdíjjal jutalmazza azokat a határon túli testvérvárosaiban tanuló általános iskolás, végzős diákokat, akik a magyar nyelv tanulása és művelése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, valamint középiskolában folytatják tanulmányaikat.