Kerületünk

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 1. csütörtök, Tünde

Fogadás a Kerület Napján

A kerület napjához ebben az esztendőben több mint hetven program kapcsolódott. A helyi kisközösségek igen aktívak voltak: egymást érték a kerületismereti vetélkedők, sportversenyek, a kulturális rendezvények, iskolai-óvodai-bölcsis események, köszöntötték a kiváló pedagógusokat. A rendezvények sorából kiemelkedett a Flamenco Hotelben rendezett műsoros ünnepség, ahol a polgármester átadta a XI. kerületért valamilyen területen kiemelkedően sokat tevő, jelentőset alkotó művészek, pedagógusok, üzletemberek, és kerületünk intézményeiben dolgozók számára alapított elismerő címeket

A kerület napjához ebben az esztendőben több mint hetven program kapcsolódott. A helyi kisközösségek igen aktívak voltak: egymást érték a kerületismereti vetélkedők, sportversenyek, a kulturális rendezvények, iskolai-óvodai-bölcsis események, köszöntötték a kiváló pedagógusokat. A rendezvények sorából kiemelkedett a Flamenco Hotelben rendezett műsoros ünnepség, ahol a polgármester átadta a XI. kerületért valamilyen területen kiemelkedően sokat tevő, jelentőset alkotó művészek, pedagógusok, üzletemberek, és kerületünk intézményeiben dolgozók számára alapított elismerő címeket

Az estét a József Attila Gimnázium diákjai nyitották meg keringőjükkel, amelyet egy üveges tánc és két szavalat követett. Itt vehették át a Múzsák Csókja 3 vetélkedő helyezettjei is jól megérdemelt jutalmukat. Szintén a tehetségkutató vetélkedőhöz kapcsolódóan mutatták be a szervezők Szandi történetét, aki a Múzsák Csókja első szériájának döntőse volt. Szandit az Újbuda Tv nézői 2005-ben ismerhették meg az első Múzsák Csókja tehetségkutató vetélkedő során, a kislány ugyanis bejutott a verseny döntőjébe a legjobb hat játékos közé. 


Épp egy éve fejlődési rendellenesség miatt agyvérzést kapott, az orvosok már lemondtak róla. Közel fél év tudattalan állapot után május 1-jén egyik este felkelt a kómából. Ekkor kezdődött Alexandra nagy küzdelme a felépülésért, aki a magatehetetlenség állapotából odáig fejlődött, hogy ma már képes szépen beszélni, visszatért a humora, és már a Kerület Napja záróeseményén is részt tudott venni. 

Ezen az ünnepségen virágcsokorral köszöntötték a kislányt és itt tudta meg azt is, hogy nem kell többé kórházban élnie, mert az önkormányzat állandó gyógytornászt biztosít számára. 


Az ünnepélyes díjkiosztó előtt Palya Bea énekesnő előadását hallgathatták meg a résztvevők, akiről kiderült, hogy néhány évvel ezelőtt pont a Kerület Napján, azaz november 11-én látta meg a napvilágot. A kerületért dolgozók számára alapított elismerések, vagyis a Pro Architectura Újbuda, Pro Urbe Újbuda, Újbuda kiváló intézményvezetője, Újbuda szolgálatáért, Újbuda gyermekeiért, Újbuda mesterpedagógusa, Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa címek kiosztása következett. 

A kitüntetettek névsora: 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pro Architectura Újbuda kitüntetést adományoz: 


- Szentgyörgyi László és Mayer Brigitta okleveles építészmérnökök részére megosztva a Nevegy utca 18. sz. alatti társasház megvalósításában végzett kimagasló tervezői munkájáért. 
- Bánlaki Zsolt okleveles építészmérnök részére a Feneketlen tavi teniszklub épülete rekonstrukciójának megvalósításában végzett kimagasló tervezői munkájáért. 


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pro Urbe Újbuda kitüntetést adományoz: 


- Végh Pál okleveles építészmérnök, kivitelező szakmérnök részére a kerületben közös képviselőként végzett kiemelkedő szakmai és közösségi tevékenységének elismeréseként. 
- Zsombor György részére posztumusz Újbuda lakóinak biztonsága érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért. A kitüntetést Zsombor György özvegye vette át. 


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Újbuda kiváló intézményvezetője elismerő címet adományoz: 


- Homolay Károlynak, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatójának magas színvonalú intézményirányító munkája elismeréseként. 
- Khoórné Rápolthy Beátának, a Bükköny Óvoda vezetőjének példaértékű szakmai és intézményirányító munkája elismeréséül. 


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Újbuda szolgálatáért elismerő címet adományoz: 


- Tkalcsec Annának, a kerületi szociális alapellátásban 16 éve kiemelkedő körültekintéssel és szakértelemmel végzett munkája elismeréseként. 
- Yankson Edmundnénak, a kerületben két évtizede nagy empátiával és szakmai elhivatottsággal végzett családsegítő munkája elismeréseként. 


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Újbuda gyermekeiért elismerő címet adományoz: 


- dr. Balogh Gábornénak, a Gesztenyéskert Óvoda óvodapedagógusának a kerületben negyedszázada végzett kimagasló nevelőmunkája elismeréseként. 
- dr. Szentkeresztyné Bánhidi Juditnak, a kerületi Logopédiai Intézet munkatársának a kerületben kiemelkedően magas szakmai színvonalon végzett logopédusi munkája elismeréseként. 
- Gáldiné Szűcs Katalinnak, a Cseperedő Óvoda óvodapedagógusának a kerületben két évtizede magas színvonalon végzett nevelői és irányítói munkája elismeréseként. 
- Görög Katalinnak,a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium munkatársának magas színvonalon végzett tanítói, nevelői munkája elismeréseként. 
- Huszár Gábornak, a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola trombitatanárának kiemelkedő színvonalon végzett szakmai, pedagógiai munkája elismeréseként. 
- Kecskés Csabánénak, a Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusának a kerületben eltöltött több évtizedes magas színvonalú nevelői munkája elismeréseként. 
- Pordán Jánosnénak,a Gazdagrét - Csíkihegyek Általános Iskola tanárának a kerületben eltöltött több évtizedes, eredményes pedagógiai munkája elismeréseként. 
- Tihanyi Károlynénak, a Napraforgó Óvoda munkatársának pontos, lelkiismeretes munkája elismeréseként. 


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Újbuda mesterpedagógusa elismerő címet adományoz: 


- Andics Istvánnénak,az Alsóhegy Utcai Óvoda óvodapedagógusának az óvodában 18 éve magas színvonalon végzett óvónői munkájáért, a drámapedagógiai munkaközösségben végzett tevékenységéért, a kerületben évek óta nagy érdeklődéssel kísért bemutató foglalkozásaiért. 
- Kanizsayné Huszár Juditnak, az Újbudai Speciális Szakiskola tanárának 26 éves pedagógusi pályafutása alatt tanúsított emberséges magatartásáért, kiváló pedagógiai munkájáért, az iskola igazgatóhelyettesi tevékenység magas fokú ellátásáért, a Nemzeti Szakképzési Intézetben végzett tanácsadói munkáért, egész életében a fogyatékos tanulókért végzett áldozatos munkájáért. 
- Sebestyén Ferencnének, a Teleki Blanka Általános Iskola tanítójának az iskolában 40 éve végzett tanítói munkásságáért, a matematika, magyar nyelv, rajz és technika tantárgyak magas színvonalú oktatásáért, a gyerekekkel való példaértékű kapcsolatáért, mint szakszervezeti titkárnak a közösségért végzett lelkes tevékenységéért. 


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa elismerő címet adományoz: 


- Móczár Géza vállalkozó részére, a "Katka" háztartási üzlet vezetőjeként a XI. kerületben folytatott kiemelkedő tevékenységéért.


Gigi (2008. 11. 20.)