Kerületünk

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 25. vasárnap, Géza

Összefoglaló az ÓVODAI étkeztetés legfontosabb szabályairól, a kedvezmények igénybevételének módjáról

Az óvodai étkeztetést a Pannon Menza Kft. (1055 Budapest, Markó utca 1/B. II. em. 19.) és a Kórház- és Menzaétkeztetés Zrt. (1055 Budapest, Markó utca 1/B. II. em. 19.) biztosítja az Újbuda Önkormányzata által fenntartott óvodák székhelyén és telephelyeiken az ellátásban részesülő gyermekek számára.

Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést biztosítunk.

 

Az óvodai étkeztetésért fizetendő napi térítési díj:

 

Óvodai étkeztetés
- tízórai 115 Ft
- ebéd 550 Ft
- uzsonna 115 Ft
összesen: 780 Ft

 

Diétás étkeztetés:

 

Diétás étrend igényléséhez egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolás (gasztroenterológia, diabetológia stb. szakvélemény) szükséges, amelyet az érintett óvodában szükséges leadni. A szakorvosi igazolás leadását követően a közétkeztetést biztosító Szolgáltató részéről annak feldolgozása történik, majd visszajelzés (például: mikortól tudja biztosítani az előírt diétát).

Házi gyermekorvos igazolása nem megfelelő.

 

Kedvezmények igénybevétele:

 

A jogosultság igazolásához minden esetben szükséges az alábbi letölthető nyilatkozat értelemszerű kitöltése és leadása. NYILATKOZAT

 

Ingyenes az étkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. §) alapján, ha a gyermek:

 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- A kitöltött nyilatkozat leadása mellett kérjük mutassa be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó határozatát az óvodában.

- A jogosultság a kezdőnaptól számított egy évig áll fenn, azt követően – amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt újra megállapították a gyermek számára – új nyilatkozat kitöltése szükséges.

 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartós beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- A kitöltött nyilatkozat mellé szükséges csatolni a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi igazolást, illetve fogyatékosság esetén szakvéleményt.

 

c) három vagy több gyermekes családban él,

-Kérjük adja le a mellékelt nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve.

 

d) a szülő nyilatkozata (a 328/2011. (XII.29.) rendelet 6. melléklet) alapján az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadójával, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2023-ban 200.564 Ft),

-Kérjük adja le a mellékelt nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve. NYILATKOZAT

 

e) nevelésbe vették.

- A kitöltött nyilatkozat mellé csatolni szükséges a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének igazolását.

Amennyiben a gondozási-nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a szülő, törvényes képviselő köteles azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény vezetője felé.

Fájlok: