Kerületünk

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 26. hétfő, Anna, Anikó

Újbuda ráígér a Kelenföldi Városközpontra!

Újbuda Önkormányzatának Sajtóanyaga: Molnár Gyula polgármester sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az itt élők érdekeinek védelmében lép fel Újbuda, a Kelenföldi Városközpont hasznosításánál. Az elavult épületegyüttes helyén épülő komplexumban biztosítani kell a korábbi közszolgáltatásokat, így a kulturális szolgáltatásokat. Újbuda ezért a terület hasznosításáról folyamatosan egyeztetett.


A Főváros június 26-ai Közgyűlésén úgy döntött, hogy csereügyletként felajánlja egy magántársaságnak a területet.

Molnár Gyula Újbuda polgármestere kéri Demszky Gábor főpolgármestert, mielőtt aláírná a szerződést, előtte vizsgálja meg az elővásárlási jog kérdését; illetve felajánlotta a tulajdonába kerülő kft-nek, hogy a telek beszámítási összegének 110 %-án - kész Újbuda Önkormányzata megvásárolni a 9000 négyzetméter - korábban a fővárosi tulajdonú ingatlant.

Újbuda Önkormányzatának elhatározott szándéka, hogy mind a Bikás-park területe, mind a metró megálló környezete a 4-es metró forgalomba helyezésének időpontjára a kerület és az itt élők számára is rendezett, végleges állapotba kerüljön.

A Tétényi út - Etele út - Bártfai utca által határolt tömb az úgynevezett Kelenföldi Városközpont, kerületünk rendezésre váró, kiemelten kezelt területe.

A 4-es metróvonal megállójának megépítése kapcsán újra kell gondolni egyrészt a Bikás park korszerű szabadidő parkká történő fejlesztésének kérdését (ennek tervezése Újbuda önkormányzatánál megkezdődött), másrészt a Tétényi út - Etele út sarkán elhelyezkedő, a Tétényi úti Bevásárlóközpont néven ismert épületkomplexum 1979-ben átadott, ma már mind funkcionálisan, mind városképi szempontból elavult épületeinek sorsát.

Az ingatlanok tulajdonosa a 3475/53 hrsz. kivételével a Fővárosi Önkormányzat, a CSAPI használati jogával terhelve. A Fővárosi tulajdonú ingatlanok egyesítésre kerültek, és jelenleg 3475/57 hrsz. alatt 9304 m2 területtel szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban.

A 3475/53 hrsz. Újbuda tulajdonában álló 2008 m2 kiterjedésű közterület. Egy gyorsétterem üzemel rajta, 2013-ig szóló és hosszabbítható bérleti szerződés keretében.


A Vahot utca felőli oldalon épülő metrókijárat különösen vonzóvá teszi a helyet, ami egyben az ingatlanok felértékelődésével is jár.

A Tétényi út - Etele út sarkának területére érvényes szabályozási terv figyelembevételével a terület alulhasznosított, miután 12-30 m épületmagasság és 100 %-os beépíthetőség mellett új beruházás megvalósítását teszi lehetővé.

A Kelenföldi Városközpont rendezésével a kerületi önkormányzat is foglalkozott, és elvi egyetértés született a beruházás támogatásáról, de kizárólag az összes érintett fél támogatásával tartottuk mindezt reálisan megvalósíthatónak. Célszerűnek tartottuk a kérdésben a nyilvános tervpályázat kiírását is. Álláspontunk azóta is változatlan.

2007. április hóban keltezett levelünkkel már jeleztük a Fővárosi Önkormányzat illetékeseinek, hogy "Önkormányzatunk, mint a terület 1/6 részének tulajdonosa és a XI., kerület fejlődéséért felelős Önkormányzat a projekt megvalósításában kezdeményező szerepet kíván betölteni.

Az új épületkomplexum alsó szintjén elsősorban kereskedelmi létesítmények elhelyezése célszerű, melyek közvetlen kapcsolata a metró kijárattal biztosítható. Így valójában pótolható lenne a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló és a CSAPI kezelésében lévő megszűnő üzletterület.
A jelenleg folyó metró építéssel egyidejűleg lenne célszerű a frekventált környezetbe illő új beruházást megvalósítani úgy, hogy amikorra a 4-es metró üzembehelyezése megtörténik az új létesítmények is átadásra kerüljenek."

Egyúttal felajánlottuk közreműködésünket egy projektcég létrehozásában, bízva abban, hogy Önkormányzatunknak így jelentős ráhatása lehet a beruházás folyamatára.


A Kelenföldi Városközpont ingatlanai ugyanis nem kezelhetők egyszerű ingatlanfejlesztésként, miután a Kelenföldi lakótelep részeként, annak kiszolgálása céljából létesültek.

Önkormányzatunknak ezért kötelessége figyelemmel kísérni a projektet olyan tekintetben is, hogy az épületkomplexum elbontása után milyen módon kerülnek pótlásra azok a szolgáltatások (többek között könyvtár, piac) amelyek a környék ellátása szempontjából nélkülözhetetlenek.
Miután a Fővárosi Közgyűlés 2008. júniusi ülésén az ingatlanok csere útján magántulajdonú cég részére történő elidegenítéséről döntött, fokozott figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a kerület érintett lakosságának érdekei ne sérüljenek.

Önkormányzatunk előtt az új tulajdonos szándékai még nem ismertek. Bár az csereszerződésben rögzítésre kerülnek mind az üzletközpont, mind a Kulturális intézmények pótlásával kapcsolatos kötelezettségek, Önkormányzatunk szeretné elérni, hogy a kerület és a környéken lakók érdekei biztosítva legyenek. Biztosítani szeretnénk, hogy a kötelezettségvállalások határidőhöz legyenek kötve és nem teljesítés esetére is legyenek megnyugtató megoldások.

A tervezett megoldás - ingatlancsere - Önkormányzatunk számára már nem biztosítja azt a lehetőséget, hogy elővásárlási jogát érvényesítse. A törvény pedig éppen a közérdek védelmének elősegítése érdekében léptette hatályba a Főváros és a Kerületi Önkormányzatok közötti kölcsönös elővásárlási jog érvényesítésének lehetőségét.

Mivel a területre jelenleg van érvényes KSZT, erről az oldalról nem tudjuk a kerület érdekeit érvényesíteni. Önkormányzatunknak így pusztán tulajdonosi minőségében, mint a Burger King gyorsétteremhez tartozó 2008 m2-es telek tulajdonosának az építési telek kialakításában lehet lehetősége az érdekeit érvényesíteni. A hatályos szabályozási terv ugyanis kötelezően előírja a könyvtárat és a mozit is magában foglaló tömbhöz tartozó telkek egyesítését és lehetővé teszi az újra osztását. Az előírt minimális telekméret 8000 m2, nem teszi ugyan szükségessé a beruházó részére az Önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzését, de a telek újraosztása során mindenképpen egyezséget kell kötni.

Az így kialakult jogi helyzet nyilvánvalóan sokkal kedvezőtlenebb Önkormányzatunk számára, mintha a mi elképzeléseink szerint, közösen hasznosítottuk volna a területet.

Természetesen az új helyzetben is készen állunk minden egyeztetésre és kompromisszumra, akár a beruházóval, akár a Fővárossal. Ugyanakkor tudatosítani kell, hogy Újbuda Önkormányzatának elhatározott szándéka, hogy mind a Bikás-park mind a metró megálló környezete a 4-es metróvonal forgalomba helyezésének időpontjára a kerület és az itt élők számára is megnyugtatóan, elfogadhatóan rendeződjön és ennek érdekében elvárja a partnerek együttműködését is.

B.A. Újbuda Média (2008. 07. 10.)