Kerületünk

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 12. péntek, Klára

Interjú Fodor Vince alpolgármesterrel, az MDF XI. kerületi szervezet elnökével

MDF-álláspont: döntés felelősséggel.

Köztudott, hogy az MDF konzervatív jobboldali párt. Értékrendjét a Kerületi Programban rögzítettük a választás idején. Elsősorban ennek a programnak a megvalósítására kötöttem megállapodást 2006-ban a polgármester úrral, azzal a kiegészítéssel, hogy egyben ezzel biztosítsuk a képviselő-testület határozatképességét. Mindvégig "valami" megvalósításáért, nem pedig "valami" meggátolásáért dolgoztam. Jelenleg is szavazatommal biztosítom, hogy a testület ne essen szét végleg, legyen remény a pozitív gondolatok mentén kormányozni Újbudát.

Nem vagyok híve az önmagáért a hatalomért politikai "játszmának" bármely oldal kezdeményezze is. Jó lenne véget vetni ennek a bizonytalan állapotnak, mert egyre súlyosabb következményei lesznek a hatalomért való küzdelemnek: pedagógusok béreinek elmaradása, közétkeztetési költségek emelkedése, magára hagyott, felügyelet nélküli közterületek, közbiztonság romlása, segélyek, programok, beruházások, felújítások elmaradása. Mindkét oldaltól több igazi, átgondolt javaslatra lenne szükség, a pusztán formális tanácskozások és üzengetések nem fogják megoldani a kerület problémáit. Bár helyzetemnél fogva eldönthetném, az MDF eldönthetné a kerület sorsát, a nagy pártok által felajánlott egyik változat sem igazán tetszetős.

Nem látom jónak a Fidesz javaslatát: a testület feloszlatása, a bizonytalan kimenetelű új választás nem jelent kiutat, túl sok áldozatot követel a kerülettől. De a magabiztosnak mutatkozó polgármesteri várakozás is sok kárt jelenthet a kerületnek. A megoldást abban látom, hogy egyrészről a Fidesz lássa be, hogy a 19-19-re alapozott, minden téren 50%-os hatalomban való részvétel (bizottságokban, polgármesteri hivatal vezetésében) két egymástól merőben eltérő politikai nézetű fél esetén csak elmélyítené a döntésképtelenséget.

Ugyanakkor a jelenlegi vezetés felelőssége nagyobb a kilábalásért, és így be kell látnia, hogy bizonyos területeken (nem formálisan!) meg kell osztani a döntésekre irányuló hatalom érvényesítését: egyeztetett döntések, arányosítottabb bizottsági jelenlét, és mindenekelőtt a közbizalom helyreállítása rafinált politikai megoldások nélkül. E rendező elv képviselete és tolmácsolása jelenleg az MDF feladata.

Milyen szerepet kíván betölteni a kialakult döntésképtelenség esetén mint alpolgármester?

Ameddig ez a helyzet fennáll, nem tudok mást tenni, minthogy a nézetek közelítésén ügyködöm. Hivatkozva a romló kerületi állapotokra, a képviselői felelősségre hívom fel mindkét oldal figyelmét. Nem igaz, hogy egy képviselő személyes döntése miatt az egész testület döntésképtelenné vált, csupán az, hogy ezt kihasználta az ellenzék. A vezetés számára is tanulságos, hogy ilyen kis erőfölény esetén jobban kell figyelni a demokrácia szabályaira, és mindenekelőtt a közérdekre!

Az egymásnak feszülő személyes ambíciók helyett illik látni a választók akaratát, akik a képviselőiket nem ilyen acsarkodásra választották meg! Mindkét fél számára politikailag is káros ez a huzavona, hisz ebből igazán "jól" kijönni már csak közös erővel, a kerületért való politizálással lehet, engedve ki-ki csökönyös politikai álláspontjából. A "legkeményebb" képviselőben is élnie kell annak a felelősségtudatnak, hogy amíg a politikai kérdésekben el lehet halasztani bizonyos döntéseket, a személyes következményekkel járó ügyekben (bérek, segélyek, lakásügyek stb.) a döntéshozatal erkölcsileg kötelező a képviselő számára! Az MDF szerepvállalása világos: nem játszunk politikai szélkakast, ugyanakkor jelezzük a várható veszélyeket! Más szóval mindkét felet határozottan felszólítjuk az eredményes és felelős tárgyalásra, a hangzatos nyilatkozatok helyett a kerület igazi érdekeinek képviseletére.

Választóink szeretnek itt élni, és döbbenten figyelik az országos torzsalkodás leképezését a kerületi szintre. Idestova két évtizedes kiegyensúlyozott várospolitikánk veszhet kárba, ha ez a "játszma" folytatódik. Elveszítjük azt a közbizalmat, amit eddig az itt lakóktól kaptunk, vitáink még tovább élesítik az emberek közötti elégedetlenség és széthúzás szellemét! Ezért fordul az MDF mindkét fél felé kijózanító, a napi gyakorlatnak megfelelő javaslattal: komoly, kölcsönös engedményekkel meg kell egyezni a kerület érdekében.

Lát megoldást a képviselő-testületben kialakult helyzet rendezésére, és ha igen, mikorra?

A megoldás a két oldal vezető egyéniségének kezében van. A Fidesz a minap deklarálta: "nem kívánja megkérdőjelezni a közvetlenül választott polgármester legitimitását"! Ezt jó kiindulásnak érzem, mert ebben benne van már a "mindenképp feloszlatni a testületet" eddig hangoztatott mottó átgondolt visszavonása. Ugyanakkor megragadnám a zárszámadás módosító javaslatának további lehetőségeit: környezetvédelem erősítése, Farkasréti Iskola felújítása, vagy az általunk vezetett Városgazdálkodási Bizottság ellenőrzési jogosítványainak erősítése a feladatkörében stb.

Nyitott tehát a politikai pálya is. Nem szabad ezeket a részeredményeket lebecsülni, hiszen saját választóink érdekében kötünk mindig kompromisszumokat! Ez a politikai képviselet: felelős magatartása nem a kivagyiság bármely oldalról történő elutasító álláspontja! További egyeztetési lehetőség adódik a bizottsági létszámok, a tisztségviselők területén is, megjegyzem: a Fidesz vezette kerületekben sem érvényesül a választási paritás. Az 50-50%-os hatalomelosztás bizottsági szintig süllyeszthetné a döntésképtelenséget, ez adott esetben még konzerválhatja is a jelenlegi állapotot. Kérjen feladatot az ellenzék egyes kérdések bizottsági szintű irányítására, vagy jelöljön ki a programjának megfelelő feladatot, és szabja ezt feltételül ahelyett, hogy kizárólag a hatalom megszerzésére áhítozna!

A Fidesz által képviselt problémamegoldó javaslatok 10 pontja közül 8 pont arról szól: mit kér az ellenzék a hatalommegosztásból, egyetlen pont csupán arról, ha feltételeiket a polgármester elfogadja, akkor "külön tárgyalást kezdeményezünk az általunk fontosnak ítélt kerületi problémákról". Milyen szegényes alku! Vagyis:"Ha mindent megadsz, amit kértem, szóba állok veled." Ahelyett, hogy a "fontosnak ítélt kerületi problémákat", illetve annak általuk jónak vélt megoldását tették volna a döntések feltételéül. Mennyivel jobban járna a kerület!

Íme, ez is lehetne megoldás! Hatalom helyett kerületi érdek támogatása önzetlen képviselőként

Milyen kérdésekre fektetné a hangsúlyt, ha a megegyezés lehetősége kínálkozik?

Elérkeztünk tehát a megoldások közül a valós feladatokhoz. Azt látja a választópolgár, hogy amíg a testület bizottsági helyeken huzakodik, addig nincs rend a közterületeken, a tanárok (joggal) elégedetlenek a bennragadt bérjellegű juttatásaik miatt, állnak a rászorulók segélyezései, elmaradnak a klímaváltozás miatt fontos környezetvédelmi vizsgálatok, nem használható fel a zárszámadásból kétmilliárd forint, a táboroztatások, az étkezési hozzájárulás jelentősen drágul - mindez az elmaradt döntések miatt. Lenne bőven teendőnk sorolni, rangsorolni is nehéz lenne őket, de ha legalább azzal foglalkoznánk.

Legfontosabb tehát, hogy megértessük a szembenálló felekkel, nem róluk szól a "játék", hanem a kerület a tét. Nem kívánjuk egyik féltől sem, hogy megalázó alkut kössön, pusztán csak azt, hogy a feladatok mentén egyeztessenek! Az MDF programjával kezdtem, ezzel is fejezem be: feladatom a kerületi környezetvédelem, közterület-felügyelet, közbiztonság javítása, fenntartása, kapcsolattartás a civil szervezetekkel, egyházakkal. Minden olyan javaslatot támogatok szavazatommal, amely a kerület érdekében születik, egyeztetni és egyezkedni is hajlandó vagyok, de kizárólag a kerület érdekében, legyen az rövid-, vagy hosszú távú elképzelés.

Ennek szellemében folytatjuk tárgyalásainkat valamennyi párttal és képviselővel, abban a tudatban, hogy ezzel Újbuda érdekét szolgáljuk.

Újbuda MÉDIA (2008. 06. 23.)

LEGFRISSEBB
×

A második félidő a fejlesztéseké  

A gyermekek és az egészségügy állnak a ciklus fejlesztéseinek középpontjában, a parkolási és zöldítési intézkedésekkel pedig az élhetőséget javítaná Hintsch György alpolgármester.